SPEEDTESTเช็คความเร็วเน็ต คือ

“เช็คความเร็วเน็ต” หมายถึงการตรวจสอบปริมาณของข้อมูลที่โหลดและส่งในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจถึงปริมาณของการใช้งานเน็ตและความเร็วของเครือข่ายของเครื่องเขาในขณะนั้น ซึ่งจะช่วยในการประเมินและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อเน็และช่วยในการเปรียบเทียบปริมาณและความเร็วของเครือข่ายของเรากับเครือข่ายของผู้ให้บริการเน็ต


เช็คความเร็วเน็ตมือถือ True, Dtac และ AIS

เช็คความเร็วเน็ตบ้าน TOT, True, 3BB และ AIS Fibre